ประสบการณ์ผู้ป่วยมะเร็ง

มอมะเร็งก็ให้ใบนัดมา พร้อมบอกสถานที่ที่จะให้คีโมครั้งต่อไป ไม่ต้องกลับมาให้ที่โรงบาลแล้ว แต่ไปให้ที่สถานมะเร็งโดยเฉพาะ แล้ววันก่อนวันนัด หมอส่งตัวเราไปเข้าครอสเรียนรู้เกี่ยวกับคีโม