การใช้เห็ดหลินจือเพื่อรักษาหรือบำรุงสุขภาพ

ต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และป้องกันการทำลายเซลล์ตับ