เห็ดหลินจือ (Lingzhi mushroom) ประโยชน์ของเห็ดหลินจือ

สรรพคุณเห็ดหลินจือ นำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคหัวใจ โรคมะเร็ง ความดันโลหิต โรคเบาหวาน และโรคอื่นๆ เห็ดหลินจือแดงยังมีสารป้องกัน ยับยั้ง บำรุง ฟื้นฟูร่างกายสรรพคุณเห็ดหลินจือ