ไขมันในร่างกาย

ปริมาณไขมันในร่างกายเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวสุทธิ