ไขมันในช่องท้อง

เกิดจากการสะสมตัวของไขมันจากอาหารที่ร่างกายเผาผลาญ