มวลกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่ง

กล้ามเนื้อโครงร่าง คือกล้ามเนื้อที่ยึดติดอยู่ระหว่างกระดูก