เผาผลาญแคลอรี่อยู่เสมอ

ผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักจึงจำเป็นต้องรู้อัตราการเผาผลาญ