เห็ดหลินจือเป็น เทพเจ้าแห่งชีวิต

เห็ดหลินจือเป็น เทพเจ้าแห่งชีวิตเห็ดหลินจือเป็นของหายากมีคุณค่าสูงในทางสมุนไพรจีน และได้ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณ “เสินหนงเปินเฉ่า” ซึ่งเป็นตำราเก่าแก่ที่สุดของจีน