เห็ดหลินจือ Lingzhiเป็นยาจีนที่ใช้กันมานานกว่า 2,000 ปี

นับตั้งแต่สมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้เป็นต้นมา เห็ดหลินจือเป็นของหายากมีคุณค่าสูงในทางสมุนไพรจีน และได้ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณ “เสินหนงเปินเฉ่า” เห็ดหลินจือ Lingzhiเป็นยาจีน