เห็ดหลินจือได้มีขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมาก กว่า 100 สายพันธุ์

สำหรับสายพันธุ์ที่นิยมมีสรรพคุณทางยาดีที่สุดคือ กาโนเดอร์ม่า ลูซิดั่ม (Ganoderma lucidum) หรือสายพันธุ์สีแดง