ถั่งเช่า คังเซน

คอร์ดี้ เอ็กซ์ อุดมไปด้วยสารสกัดถั่งเช่าธิเบต