WHEY PROTEIN5

แหล่งโปรตีน(Protein) พบได้ทั้งในพืช และเนื้อสัตว์แหล่งโปรตีนที่ดี ควรมีไขมันต่ำ ดูดซึมได้ดี

แหล่งโปรตีนมีมากมาย พบได้ทั้งในพืช และเนื้อสัตว์ ซึ่งแหล่งโปรตีนที่ดี ควรมี ไขมันต่ำ และดูดซึมได้ดี โดยแหล่งโปรตีนที่ย่อยง่าย และร่างกายดูดซึมได้เร็ว เท่าที่มีการศึกษาและวิจัย คือ เวย์โปรตีนไอโซเลท (isolate)