ทาน JG-40 ตอนนี้หายปวดเข่า

เคยผ่าเข่า 5 ปีที่แล้ว แต่ลุกนั่งพื้นไม่ได้
ทาน JG-40 ตอนนี้หายปวดเข่า ลุกนั่งสบาย