ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม คังเซน เอสซี มิกซ์

นวัตกรรมสู่ความเยาว์วัย ประกอบไปด้วย. ØPhytoCellTec™ Malus Domestica Stem Cell จากแอปเปิ้ล สายพันธุ์ Switzerland (Uttwiler Spatlauber)ที่ไม่เกิดรอยเหี่ยวย่นบนผิวของแอปเปิ้ลแม้เวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ตาม