คังเซน คอลลาเจน 10,000 มิลลิกรัม

คอลลาเจนเปปไทด์ 10,000 mg.