บ้านน็อคดาวน์ บ้านโครงสร้างเหล็กกับบ้านโครงสร้างปูนแบบไหนดีกว่า

บ้านทั้งสองแบบมีความแข็งแรงไม่แตกต่างกันเลย ทั้งนี้ต้องมีวิศวกรและสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบให้ถูกต้องตามหลักการออกแบบโครงสร้างให้เป็นไปตามกฏหมายควบคุมอาคารและมาตรฐานการออกแบบทางวิศวกรรมโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งหากผู้ออกแบบได้ดำเนินตามขั้นตอนและข้อกำหนดที่ระบุไว้รวมไปถึงขั้นตอนการก่อสร้างและมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างที่ดี บ้านทั้งสองจะมีความแข็งแรงไม่ต่างกัน

บ้านน็อคดาวน์

ข้อควรรู้ เพื่อการตัดสินใจซื้อบ้านสำเร็จรูป

ปัจจุบันบ้านน็อคดาวน์ และบ้านสำเร็จรูป ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการออกแบบที่หลายหลายไปจากเดิม โดยส่วนใหญ่แล้ว หากเป็นบ้านน็อคดาวน์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย มักนิยมใช้วัสดุไม้ วัสดุสังเคราะห์ โครงสร้างเหล็กขนาดเล็ก ๆ ตั้งแต่ 1-3ห้องนอน มีทั้งลักษณะบ้านที่เสร็จสมบูรณ์