Legacy

rabbit finance จับมือกับ Legacy Corp ธุรกิจเครือข่ายสัญชาติไทย

คุณณัชชา เจริญวัย กรรมการผู้จัดการบริษัท rabbit finance เข้าร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง Legacy Corp บริษัทธุรกิจเครือข่ายของคนไทย กับพันธมิตรทางธุรกิจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย