เชื้อ demodex พบที่ใดบ้าง

เชื้อ demodex พบได้ทั่วโลก โดยอาศัยอยู่ในรูขุมขนและต่อมไขมัน โดยคาดว่าเชื้อไรดังกล่าวมีความสามารถในการปรับตัวที่สูง