อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย
  • ไม่แข็งตัว

  • หลั่งเร็ว/หลั่งช้า

  • ไม่ถึงจุดสุดยอด

  • ไร้อารมณ์ เฉยชา

  • เหนื่อยง่าย หมดแรงง่าย