โรคปอดอักเสบ หรือที่เรียกว่าปอดบวม

ปอดบวม (Pneumonia) คือปอดที่ติดเชื้อและเกิดภาวะอักเสบ โดยการติดเชื้อเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา หรือพยาธิ หากเกิดการติดเชื้อจากสารเคมีหรือยาบางอย่าง มักเรียกว่าปอดอักเสบ. ปอดบวม หรือปอดอักเสบ เกิดได้ในทุกเพศทุกวัย โดยจะพบมากในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ในผู้สูงอายุ ในผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง. โรคปอดอักเสบ หรือที่เรียกว่าปอดบวม