โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน
  • โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

  • ไขมันในเลือดสูง

  • หลอดเลือดหัวใจตีบ

  • คอเลสเตอรอลสูง