โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน

โรคหลอดเลือดหัวใจ ส่วนใหญ่เกิดจากไขมันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเนื้อเยื่อสะสมในผนังของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดตีบแคบ ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด.