รีวิวเครื่องนวดหน้า คังเซน ยูพีไฟว์ (UP5)

เป็นเครื่องนวดหน้าปรนนิบัตรผิวหน้า และวิตามินซีสูตรเข้มข้น ถูกออกแบบมาให้เพื่อการดูแลผิวอย่างครบวงจร UP5 หลังนวดหน้าด้วย Vit C เสร็จแล้วทาครีมบำรุงเครื่องนวด UP5