ผ่าตัดหัวใจเมื่อต้นปี สาเหตุเพราะไขมันช่องท้องละลายสู่กระแสเลือด แล้วไปอุดตันที่หัวใจ… ทำให้การส่งเลือดไปเลี้ยงตามร่างกายและสมองไม่เพียงพอ ได้มาเจอกับสินค้าเลกาซี่ เริ่มดีขึ้นจาก Oricezaน้ำมันรำข้าว ประทับใจ

จึงตัดสินใจใช้ ชุดReborn เป็นการลดไขมันและฟื้นฟูสุขภาพ…จากต้นปี ผ่าตัดเดือนกุมภาพันธ์… จนวันนี้ ไม่ถึงปี บอกเลยว่า… ทุกวันนี้สามารถกลับมาทำทัวร์ได้ปกติ ไม่เหนื่อยเลย.