แอล-อาร์จินีน

ควบคุมการทำงานของผนังหลอดเลือด ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบแข็ง