APPLE STEM CELL แอ๊ปเปิ้ลสายพันธุ์ Uttwiler Spatlauber

สามารถพบได้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นแอปเปิ้ลที่มีชื่อเสียงเรื่องอายุการเก็บรักษา โดยสามารถเก็บรักษาได้นานและปราศจากรอยเหี่ยวย่น เนื่องจากมีเนื้อเยื่อของ stem cell ที่มีอายุ พร้อมกับอุดมไปด้วย phytonutrients ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ คังเซน เอส ซีมิกซ์ SZ mix