เครื่องกรองน้ำคังเซน อัลคาไลน์ พลัส

เครื่องกรองน้ำคังเซนเครื่องกรองน้ำ ประดิษฐกรรมแห่งอนาคต “กรองน้ำสะอาดมาตรฐานสากล NSF พร้อมดื่ม” กระบวนการกรองระบบ 4 ขั้นตอน -ไส้กรอง คังเซน เช็ดดิเม้น ฟิลเตอร์ (Kangzen Sediment Filter) ไส้กรองมีความละเอียด