น้ำอัลคาไลน์ คืออะไร

น้ำอัลคาไลน์หรือนํ้าด่างคือ นํ้าดื่มที่สะอาดสภาพน้ำมีค่าความเป็นด่าง และมีแร่ธาตุสารอาหารที่ร่างกายต้องการ ไม่ว่าจะเป็น แคลเซียม โซเดียม แมกนี่เซียม และโปรแตสเซียม ผสมอยู่ในน้ำ