ถั่งเช่ากรณีศึกษาฤทธิ์ต่อมะเร็ง

รายงานการวิจัยและบทความทางวิทยาศาสตร์ของถั่งเช่ากับมะเร็ง

กรณีศึกษาฤทธิ์ต่อมะเร็ง

มีการศึกษาในจีนและญี่ปุ่นกับคนไข้มะเร็ง 50 รายที่เป็นมะเร็งปอดผู้ที่ทานถั่งเช่า 6 กรัมต่อวันร่วมกับการรักษาด้วยเคมี 23 ราย ขนาดของก้อนมะเร็งลดลง รวมทั้งทดสอบกับผู้ป่วยมะเร็งแตกต่างชนิดกัน ให้ทานถั่งเช่ามากกว่า 6 กรัมต่อวันอาการส่วนใหญ่ของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้น จำนวนเม็ดเลือดขาว 3000ต่อ มม3หรือมากกว่านั้นเท่ากับจำนวนเม็ดเลือดขาวที่รักษาด้วยรังสีและเคมี ค่าทางภูมิคุ้มกันไม่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ขนาดของก้อนมะเร็งจะลดลง ผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้รังสีและเคมีคือจะกดภูมิคุ้มกัน เมื่อให้ถั่งเช่าร่วมกับการรักษาด้วยเคมีปรากฏว่าให้ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

มะเร็งเป็น 1 ในสาเหตุหลักของการตายในโลก สารสกัดจากถั่งเช่ามีฤทธิ์โดยสาระสำคัญหลักๆ เช่น polysaccharide sterol และ adenosine มีการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านมะเร็งะหว่างสารสกัดจากถั่งเช่าธรรมชาติและถั่งเช่าปลูก โดยสกัดด้วย petroleum eter, ethy acetate, ethanol และน้ำ ดูความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดทั้ง 2 ตัว โดยใช้วิธี MTT assay ในเซลล์มะเร็งเต้านม เซลล์มะเร็งในหนู เซลล์มะเร็งตับในคน ผลก็คือ สารสกัดทั้งสองแบบมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งในหนู

สารประกอบจากการสกัด ergosterolและadenosine เป็นสารที่มีฤทธิ์ แต่ยังมาทราบกลไกที่แน่ชัด

cordycep สามารถยับยั้งการโตของเซลล์มะเร็งได้ดังนี้

1. เสริมสร้างการทำงานของภูมิคุ้มกันและระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่เฉพาะเจาะจง
2. ยับยั้งการสังเคราะห์ RNA (ยับยั้งการสร้างโปรตีน)
3. ลดการสร้างหลอดเลือด
4. เพิ่มการทำลายเซลล์มะเร็ง
5. ควบคุมกลไกการเกิดมะเร็ง
6. ต้านและกำจัดอนุมูลอิสระ
7. ยับยั้งการผ่าเหล่าของเซลล์
8. ควบคุมเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

Source

John Holliday, Matt Cleaver, Solomon Wasser

Published in “Encyclopedia of Dietary Supplements” Nov 2005; Dekker Encyclopedias, Taylor & Francis Publishing

ถัังเช่า ต่อการรักษามะเร็ง