ถั่งเช่า Cordyceps sinensis รักษาภูมิแพ้ หอบหืด
“ถั่งเช่า” (Cordyceps sinensis) รักษาภูมิแพ้ หอบหืด
ถั่งเช่าช่วยป้องกันการกำเริบของอาการ และลดความรุนแรงของอาการเมื่อกำเริบ และมีกลไกการรักษาโรคภูมิแพ้อากาศ โรคภูมิแพ้ทั่วไป และโรคหอบหืด ได้ดี
1. ถั่งเช่า มีฤทธิ์ในการควบคุมสมดุลของ Allergen-reactive helper T cells Tpye I และ Tpye II ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่ร่างกายได้รับ และก่อให้เกิดอาการ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืดมักมีการทำงานของ Tpye II มากเกินปกติทำให้สมดุลระหว่าง Tpye I/II เสียไปเป็นต้นเหตุของการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆไปในกระบวนการที่ทำให้เกิดอาการโรคภูมิแพ้หอบหืด ถั่งเช่าจะช่วยปรับสภาพสมดุลนี้ให้ปกติ เป็นจุดที่มีความสำคัญมากต่อการรักษาภูมิแพ้ หอบหืด
2. ถั่งเช่า มีฤทธิ์ป้องกันการจับตัวของสารก่อภูมิแพ้กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืดเกือบทุกรายมีกลไกนี้ไวกว่าปกติ การลดกลไกนี้ลง จะทำให้ร่างกายตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ลดลง
3. ถั่งเช่า ลดกระบวนการสร้าง Immunoglobulin (IgE) ที่มากเกินไปในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และหอบหืด ซึ่งเป็นสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อได้รับสารก่อภูมิแพ้ เป็นตัวกระตุ้นให้อาการโรคภูมิแพ้และหอบหืดกำเริบ เนื่องจาก IgE จะเหนี่ยวนำให้มีการสร้างและปลดปล่อย histamine, Leukotrienes และ Interleukins ที่ทำให้ร่างกายแสดงอาการ อีกทั้งทำให้ผนังหลอดเลือดหลวมผิดปกติและปล่อยให้สารเคมีที่เป็นตัวร้ายเหล่านี้รั่วไหลเข้าสู่เนื่อเยื่อต่างๆภายในร่างกายได้อย่างมากและเกิดอาการอักเสบและตอบสนองเป็นอาการต่างๆที่เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และหอบหืด เช่น หลอดลมหดตัว คัดจมูก น้ำมูกไหล คันตา ผื่นคันฯลฯ

Refer
1. Megazyme. 2006. Malt & Bacterial Beta-Glucanase & Cellulase Assay Procedure (Azo-Baley-Glucan Method). Megazyme product information, Bray Business Park, Bray, Co.Wicklow, Ireland. Tang, X.J., G.Q. He., Q.H. Chen., X.Y. Zhang and M.A.M. Ali. 2004. Medium optimization for production of thermal stable ß-glucanase by Bacillus subtilis ZJF-1A5 using response surface methodology. Bioresource Technol. 93: 175-181.
2. Megazyme. 2006. Assay of malt & bacterial beta-glucanase & cellulase: assay procedure (azo-baley glucan method). Megazyme product information, Ireland.

โรคภูมิแพ้