ฟื้นฟูระบบการทำงานของตับ

กรณีศึกษาฤทธิ์ต่อการฟื้นฟูระบบการทำงานของตับ

โรคตับเป็นหนึ่งในโรคที่สำคัญที่ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และส่งผลกระทบต่อชีวิต อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งตับจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในโลกและประมาณ 50,000คนตายจากโรคนี้ทุกปี ซึ่งประมาณ 40% อยู่ในประเทศจีนซึ่งอาจจะเกี่ยว ข้องกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ดังนั้นความพยายามอย่างเข้มงวดที่จะป้องกันโรคตับในทางการแพทย์จีน
การทดสอบในสัตว์และข้อมูลการวิจัยทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าถั่งเช่า มีผลการป้องกันในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับรวมทั้งผู้ที่เป็น
ไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง โรคตับอักเสบบีเรื้อรัง ไวรัสตับอักเสบซี ตับแข็ง ฯลฯ จะช่วยเพิ่มการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันทำให้ HBeAg positive เป็น HBeAg negative ช่วยเพิ่มการทำงานของตับ ยับยั้งการเกิดพังผืดในตับ

ในปีล่าสุดความคืบหน้าที่จะใช้ถั่งเช่าป้องกันโรคตับ ยกตัวอย่างเช่น การที่จะหายาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ B มีการใช้ถั่งเช่ารักษาในผู้ป่วย 25 ราย โดย ดู T lymphocyte subsets (CD4, CD2), hyaluronic acid (HC)และprecollagen type III (PC III) ก่อนและหลังรักษา หลังจาก 3 เดือน CD4 และ อัตราส่วนระหว่าง CD4กับ CD2 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่ HA และPC III ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เทียบกับกลุ่มควบคุม ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าจากการได้รับถั่งเช่า ถั่งเช่าจะปรับเม็ดเลือดขาว T-lymphocyte และการรักษาพังผืดในตับของผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี ส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ ถั่งเช่าสำหรับการป้องกันตับ สามารถปรับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์เม็ดเลือดขาว ลบองค์ประกอบที่เป็นอันตรายและทำให้ ลดการบาดเจ็บของเซลล์ตับได้ แต่ประสิทธิภาพของ cordycep ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์
ผลของ ถั่งเช่า ในการปกป้องตับมีดังต่อไปนี้
(1) ป้องกันผลกระทบที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บที่ตับภูมิคุ้มกันผลกระทบ
(2) มีผลต่อผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรัง
(3) มีผลต่อผู้ป่วยโรคตับแข็งหลังจากเป็นตับอักเสบ
(4) ป้องกันการเกิดพังผืดในตับข้อสำคัญในการรักษาโรคตับคือการยับยั้งและกำจัดไวรัสออกจากตับของผู้ป่วย ควบคุมระบบภูมิคุ้มกัน ยับยั้งกาสร้างพังผืดในตับ ฯลฯ ถั่งเช่าจะทำหน้าที่เร่งการทำลายเซลล์ด้วย macrophage และเพิ่มการทำงานของภูมิคุ้มกันเพิ่มความแข็งแรงของตับเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส

Refer
1. Liu YK, Shen W. Inhibitive effect of Cordyceps sinensis on experimental hepatic fibrosis and its possible mechanism. World J Gastroenterol 2003; 9: 529–533.
2. Gong HY et al. Effects of Cordyceps sinensis on T lymphocyte subsets and hepatofibrosis in patients with chronic hepatitis B.Bull Hunan Med Univ 2000; 25: 248–250.
3. Ma DY et al. Research progress in pharmacological actions of Cordyceps sinensis and its mycelia. J Chin Med Mat 2001; 24: 455–458.
4. Fan MZ et al. Evaluation for the protective effect of Cordyceps polysaccharides on immunological liver injury in mice. Acta Univ Med Anhui 1999; 34: 173–175.
5. Chen HX, Jia XB. Research progress on pharmacological actions of cordyceps polysaccharides from Cordyceps militaris. J JiangsSu Univ (Med) 2005; 15: 74–77.
6. Qiu DK et al. Cordyceps sinensis liposome oral liquid on the immunomodulation of T cells in treatment of patients with chronic hepatitis B. Chin J Digestion 1995; 15: 265–267.
7. Liu JL, Zhou YC. Effect of Cordyceps taii on macrophage phagocytosis and uviofast protection. Nat Prod Res Dev 2001; 13: 20–22.