งานโกดังที่ลาดกระบั งHW-HC …W17m.L3.5m.H8.0mจากทีมงาน Happy warehouse  โครงสร้างเหล็กกัลวาไน์ แข็งแรงทนทาน ตามมาตรฐานวิศวกรโรงงาน