ธุรกิจเครือข่าย

รูปแบบการตลาดที่เปิดโอกาศโดยการแนะนำผู้บริโรค ให้สามารถสร้างธุรกิจและสามารถมีรายได้จำนวนมาก