คังเซนบิวติ คลอรอยบอส

ด้วยสารสกัดจากชารอยบอส โซเดียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลล์ลิน และมอลโตเดกซ์ตริน ด้วยสารสกัดจากชารอยบอส โซเดียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลล์ลิน และมอลโตเดกซ์ตริน คลอรอยบอส SuperDrink Super Chlorophyll_จากต้นอัลฟัลฟ่าประสิทธิภาพที่มากกว่าคลอโรฟิลล์
“คลอโรฟิลล์” ช่วยปรับการไหลเวียนของเลือด เพิ่มออกซิเจนบิวติ คลอรอยบอส